Boilers

Warm water genoeg voor minder geld!

De thermodynamische boiler

Een thermodynamische boiler is een lucht/water-warmtepomp in combinatie met een warmwatertank. Het onttrekt warmte uit de ruimte waarin het is geïnstalleerd of van buitenaf en geeft deze af aan het water in de boiler. 

Tot 75% van de energie die nodig is om sanitair water te verwarmen, is afkomstig van warmte in de lucht. Dit betekent dat een thermodynamische boiler tot 75% minder energie verbruikt dan een conventionele elektrische boiler.

Als je ook de optie hebt om je thermodynamische boiler aan te sluiten op je fotovoltaïsche zonnepanelen, kun je bijvoorbeeld alle energie die overdag door je panelen wordt geproduceerd, gebruiken om je boiler van stroom te voorzien en warm water te produceren als je er niet bent. Zo heb je warm water wanneer je het 's avonds nodig hebt voor je douche of bad!

De zonneboiler

Maak gebruik van zonlicht voor je warm water.

Maak optimaal gebruik van zonlicht om sanitair warm water te verwarmen tegen lagere kosten. Het is de ideale manier om energie te besparen, want zonne-energie is gratis, en het is ook een efficiënte manier om in je warmwaterbehoefte te voorzien, zonder CO2-uitstoot.

Om op een energiezuinige manier sanitair warm water te produceren, kun je voor een zonneboiler kiezen. Dit is een systeem waarbij zonnecollectoren zonlicht opvangen en de elektromagnetische straling ervan omzetten in warmte. 

Let op, zonnecollectoren zijn geen zonnepanelen. Het zijn geen fotovoltaïsche cellen, maar een aantal in serie geschakelde buisjes waardoor water stroomt. 

Het grote voordeel van een zonneboiler is dat er op elk moment van de dag een hoeveelheid warmte beschikbaar is, ook al schijnt de zon (bijna) niet.

Onze thermodynamische en zonneboilers