Privacy voorwaarden

Deze verklaring zet uiteen hoe de onderneming FACQ NV met maatschappelijke zetel te Gangstraat 20, 1050 Brussel – tel. 02/719 85 11 – Ondernemingsnummer BE 0416.587.977 persoonsgegevens beheert die wordt verkregen doordat u surft op 𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐪.𝐛𝐞 of doordat u andere communicatieplatformen gebruikt. Om onze dienstverlening te optimaliseren, bewaart en gebruikt FACQ persoonsgegevens waarmee we u kunnen herkennen zoals naam, voornaam, e-mailadres, facturatie- en leveringsadres, telefoonnummer, soort toestel waarmee u surft, IP-adres. Het bewaren en gebruiken van die persoonsgegevens is onderhevig aan deze privacyverklaring die op elk moment van toepassing is. Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw privé-leven. Daarom leven wij de nieuwe Europese richtlijn met betrekking tot de privacyregels, GDPR (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG) strikt na. Deze verordening treedt in werking op 25 mei 2018.

1. Verzamelen van persoonsgegevens en doel van de verwerking van persoonsgegevens

 De onderneming FACQ verzamelt en gebruikt persoonlijke gegevens alleen voor specifieke doeleinden.

In functie van onze contractuele verplichtingen bewaren we gegevens waardoor we kunnen communiceren met klanten en prospecten die interesse hebben getoond in onze producten in één van onze toonzalen (offerte- of informatieaanvraag, enz.), met leveranciers en met partners. We gebruiken deze gegevens om u over onze producten en diensten te informeren.

U kan ons uw gegevens en interessevelden doorgeven aan de hand van het formulier op onze website waarmee u zich inschrijft voor onze newsletter of waarmee u een catalogus aanvraagt en door direct of telefonisch contact.

Persoonsgegevens gelinkt aan uw aankopen, smaak en voorkeur kunnen gebruikt worden voor analysedoeleinden waarmee wij onze diensten willen verbeteren.

Om de badkamerconfigurator op onze site te kunnen gebruiken, moet u persoonsgegevens doorgeven om de software te voeden, uw projecten te kunnen bewaren en tijdens een volgende sessie terug te kunnen gebruiken. Als u ons daarvoor toestemming geeft, gebruiken wij deze persoonsgegevens om u onze newsletter en andere informatie over onze producten en diensten te bezorgen.


2. Het bewaren van persoonlijke gegevens

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en verwerkt zodat ze correct zijn. Ze worden regelmatig bijgewerkt. Door de nodige manuele en geautomatiseerde controles wordt de kwaliteit van deze gegevens verzekerd. Persoonsgegevens worden in de mate van het mogelijke intern bewaard en verwerkt.


3. Inschrijving op de newsletter

Wanneer u zich inschrijft op de FACQ-newsletter, sturen wij u informatie over onze producten en diensten per e-mail.

U kan zich altijd uitschrijven door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ in de newsletter.


4. Rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens verbindt zich ertoe om het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te respecteren. Hij zorgt ervoor dat u uw rechten op elk moment kunt uitoefenen, d.w.z. het recht op informatie, inzage, verbetering en schrapping. Daarnaast respecteert hij het recht om de beperking van de gegevens te vragen zoals door de wet voorzien, evenals het recht dat u hebt om zich tegen de verwerking te verzetten, het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken en het recht om bij een controleautoriteit een klacht in te dienen.

Elke vraag met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en vragen voor verbetering, aanvulling of schrapping moeten met opgave van redenen naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: privacy@FACQ.be of per post naar FACQ N.V., Privacy Dept, Gangstraat 20, 1000 Brussel.


5. Ander gebruik van uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die ondersteunende diensten uitvoeren - zoals financiële organisaties, leveranciers van technologische of logistieke diensten - zodat zij u de beste voorwaarden en garanties kunnen bieden in het kader van onze activiteiten.

Daarnaast gebruiken wij ook uw persoonlijke gegevens uit het verleden om een optimale dienstverlening te garanderen.

Deze persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan externe partijen in het kader van duidelijk omschreven contractuele opdrachten, uitgevoerd onder onze verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld de verwerking van bezoeken aan onze website). Bovenvermelde persoonsgegevens zullen nooit buiten de E.U. worden getransfereerd.


6. Informatie met betrekking tot cookies

 

Voor een optimale surfervaring en om onze site voortdurend te kunnen verbeteren, gebruiken wij cookies op onze website. U kan altijd weigeren cookies te aanvaarden door de instellingen in uw browser te veranderen. Sommige functionaliteiten op onze website zullen dan niet langer gebruikt kunnen worden. Als u meer informatie wenst met betrekking tot het gebruik van cookies, hoe ze werken en hoe u ze kan verwijderen of blokkeren, surf dan naar: https://www.privacycommission.be/nl/faq-themas/cookies

Wat is een cookie en waarvoor dient het?

Een cookie is een tekstbestand dat een website op een specifieke plaats op de harde schijf van uw computer plaatst, terwijl u die website bezoekt. De websiteserver verstuurt het cookie met uw toestemming naar uw internetbrowser.

Elke cookie heeft een anonieme identificatiecode. Het cookiebestand zorgt ervoor dat zijn uitgever de computer waarop het bestand geplaatst werd, gedurende de ganse looptijd van het cookie herkent. Een cookie kan de natuurlijke persoon achter de computer niet identificeren.
Als u www.facq.be bezoekt, kunnen we, met uw toestemming, verschillende cookies installeren: functionele cookies, performance cookies, analytische cookies en sociale netwerken cookies.

Soorten cookies

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat een website, terwijl u ze bezoekt, goed werkt. We gebruiken ze onder meer om uw taalvoorkeur en het besturingssysteem op uw computer te kennen. Wilt u onze website bezoeken, dan moet u die cookies aanvaarden. Doet u dat niet, dan kunnen wij niet garanderen dat onze website werkt zoals het moet.

Performance en analytische cookies

Deze website gebruikt Google Analytics, een websiteanalyse-instrument van Google Inc. ("Google").

Google Analytics gebruikt cookies om het surfgedrag van websitebezoekers te analyseren. De informatie die de cookies over uw websitebezoek verzamelen (met inbegrip van uw IP-adres), wordt door Google verzonden en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. We verzamelen die informatie om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op onze website te maken en om andere diensten op onze website en op het internet aan te bieden. Op http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html vindt u meer informatie over Google Analytics.


Wij gebruiken cookies om statistieken over het aantal bezoekers op onze website op te stellen, maar ook om te begrijpen welke pagina's u interesseren en om het gebruik van de site te verbeteren. Dankzij die informatie kunnen we de impact van onze reclamecampagnes meten en u advertenties tonen die aansluiten bij uw interesses.

Sociale media cookies

De zogenoemde «sociale media cookies», zoals de vind-ik-leuk- of de delen-knop, zijn verbonden met diensten van derden. Ze worden gebruikt om u een aantal diensten aan te bieden of om uw voorkeuren rond het delen van informatie via sociale media te onthouden. Het sociale netwerk dat zo’n knop gebruikt, kan u met die knop herkennen, zelfs als u de knop niet gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website. Via dit type knop kan het betreffende sociale netwerk uw surfgedrag op onze website begrijpen, alleen al doordat uw account bij dat sociale netwerk tijdens uw bezoek aan onze website op uw computer openstond.

Wij hebben geen invloed op de manier waarop de sociale netwerken informatie over uw surfgedrag op onze website verzamelen en op de persoonlijke gegevens waarover zij beschikken. Om te weten wat de sociale netwerken met de informatie die zij via dat type knoppen verzamelen, doen - onder meer op vlak van reclame - raden wij u aan het privacybeleid van die netwerken te raadplegen. Via dat privacybeleid kunt u uw accountinstellingen bij die sociale netwerken aanpassen.

Wij gebruiken de cookies om een link te leggen met sociale netwerken zoals Facebook, Google+, Pinterest, Youtube en LinkedIn.

U kunt die cookies aanvaarden of weigeren. Weigert u ze, dan zou het kunnen dat u (via onze website) geen toegang krijgt tot bepaalde functies waarmee u informatie deelt of uitwisselt.

Hoe uw cookies op www.facq.be beheren?

Via de instellingen van uw internetbrowser:

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies op uw computer ofwel opgeslagen ofwel geweigerd worden. Dat laatste kan hetzij systematisch, hetzij afhankelijk van hun uitgever. U kunt uw internetbrowser ook zo instellen dat de uitgever van een cookie u telkens toestemming moet vragen voordat hij een cookie op uw computer plaatst.

Het cookiebeheer en de keuzes die u hebt verschillen van browser tot browser. In het hulpmenu van uw browser vindt u meer informatie. U vindt er ook hoe u de cookie-instellingen volgens uw voorkeur kunt aanpassen. Hieronder vindt u een link naar een aantal webpagina’s waarmee u de voorkeuren op uw eigen browser instelt:

Eens u uw instellingen opgeslagen hebt, zullen wij op uw computer alleen cookies opslaan die u toegelaten hebt. Alle cookies die voordien op uw computer stonden, blijven op uw computer staan. U kunt die cookies wel verwijderen.

Belangrijk! Wij gebruiken een cookie om uw verschillende voorkeuren te onthouden. Dat wil zeggen dat als u al uw cookies verwijdert u bijvoorbeeld uw taalkeuze en andere instellingen opnieuw moet opslaan.

Als u uw computer met iemand anders deelt

Als uw computer door verschillende personen gebruikt wordt en met verschillende internetbrowsers werkt, dan kunnen wij niet met zekerheid garanderen dat de diensten en advertenties op uw computer op uw computergebruik of dat van de andere gebruikers afgestemd zijn.

Het is dan uw vrije keuze en uw verantwoordelijkheid om uw computer en uw browserinstellingen met anderen te delen.

7. Europese Richtlijn 2019/1937

 In het belang van transparantie en naar aanleiding van de Europese Richtlijn 2019/1937 biedt Facq haar werknemers (maar ook derden) een communicatiekanaal aan voor het melden van mogelijke overtredingen. 

Dit maakt het mogelijk om inbreuken te melden met betrekking tot: overheidsopdrachten, concurrentie recht, financiële diensten, vennootschapsbelastingregels, volksgezondheid, enz. 

Als u een overtreding op een van deze punten wilt melden, kunt u een e-mail sturen naar whistleblower@facq.be 

De opvolging van uw e-mail (ontvangstbevestiging, opvolgingsinformatie,...) zullen wij volledig vertrouwelijk behandelen.