Disclaimer

JURIDISCHE INFORMATIES

De inlichtingen die u bekomt via onze website hebben een zuiver informatieve waarde. Voor precieze informatie moet u zich wenden tot het personeel in de Facq-verkooppunten. De website wordt op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Facq geeft echter geen garantie wat de correctheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.

De intellectuele eigendomsrechten van de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan n.v. Facq. Elke reproductie, behalve schriftelijke toelating van Facq, ongeacht de vorm of de middelen, is verboden.

Deze site is eigendom van de maatschappij FACQ N.V.
Maatschappelijke zetel : Gangstraat 20, 1050 Brussel - Tel. 02-719 85 11
Ondernemingsnr. 0416 587 977