/getmedia/44f34888-e55e-4458-a8d5-29303c2cc695/Radiateur.jpeg?width=810&height=810&ext=.jpeg&ext=.jpeg

Hoe ontlucht je een radiator? | Facq

Ontdek waarom, wanneer en hoe je een radiator correct ontlucht, de verschillende stappen die je moet volgen en het materiaal dat je nodig hebt.

Hoe ontlucht je een radiator?

Eerst is het belangrijk even te blijven stilstaan bij wat het ontluchten van een radiator precies inhoudt. In het woordenboek vind je deze definitie: een radiator ontluchten is ‘de lucht verwijderen die zich in de radiator kan bevinden wanneer er een vloeistof doorheen stroomt’. Waarom, wanneer, hoe doe je dat? En wat heb je ervoor nodig? In dit artikel lees je er alles over.

Radiateur

Waarom moet je je radiatoren ontluchten?

Als er te veel lucht in de leidingen en je radiatoren zit, dan werkt je verwarming niet goed. En dat is zowel voor je comfort als voor je portemonnee een slechte zaak.

Je verwarming werkt minder efficiënt

De luchtbellen in je verwarmingssysteem verhinderen dat het water correct in de leidingen en radiatoren circuleert. Het resultaat: radiatoren warmen te traag of slechts gedeeltelijk op. Ze kunnen zelfs helemaal koud blijven.

Hogere energiekosten

Om de gewenste temperatuur te bereiken die je hebt ingesteld op je kamerthermostaat of via de thermostaatkranen op je radiatoren, moet je ketel harder en langer werken, met een veel hoger energieverbruik tot gevolg.

Roestvorming

Tot slot bevat de lucht in uw verwarmingssysteem zuurstof. Dit kan corrosie veroorzaken in de leidingen van je verwarmingssysteem, waardoor roest ontstaat, wat weer kan leiden tot lekken. Als dat het geval is, moet je de leidingen of radiatoren laten herstellen of zelfs vervangen. Dat kan hoge kosten met zich meebrengen die je makkelijk kan vermijden door je radiatoren regelmatig te ontluchten.

Wanneer en wie moet radiatoren ontluchten?

Hoe weet je dat je een radiator moet ontluchten? Dat is eenvoudig: wanneer je radiatoren vreemde borrelende, gorgelende en sissende geluiden maken. Dat wijst er immers op dat er lucht aanwezig is. Ook als ze duidelijk moeite hebben om op temperatuur te komen, lauw of koud blijven, is het tijd om je radiatoren te ontluchten.

Het beste moment om een radiator te ontluchten

Je hoeft echter niet te wachten tot je die signalen waarneemt. Je kan ze ook systematisch elk jaar ontluchten, idealiter net na het onderhoud van je verwarmingsketel. Doe dit best aan het einde van de zomer, wanneer je vakman nog niet volgeboekt is. Je kan prima zelf je radiatoren ontluchten, maar je kan het ook aan je verwarmingsinstallateur vragen wanneer hij je verwarmingsketel een onderhoudsbeurt geeft.

Chauffage
Radiateur

Hoe ontlucht je je radiatoren goed? 

Zoals gezegd kun je je radiatoren eenvoudig zelf ontluchten. Het duurt maar een paar minuten per radiator (hooguit 5 minuten) en je loopt geen enkel risico als je de verschillende stappen hieronder volgt.

Voordat je je radiatoren ontlucht

Identificeer eerst de radiator(en) die ontlucht moeten worden? Hoe herken je radiatoren waarvan het water gemengd is met lucht? Het onderste deel is warm, maar het bovenste blijft koud. Je kan ze natuurlijk ook allemaal ontluchten, dan hoef je ze niet één voor één te controleren. Ga als volgt te werk:

1. Open de (thermostaat)kranen van al je radiatoren en zet de temperatuur op je thermostaat zo hoog dat je ketel 15 minuten op vol vermogen draait. 

2. Zet dan de thermostaat op de laagste temperatuur om de ketel uit te schakelen. Hierdoor stopt de verwarmingscirculatiepomp en circuleert er geen water en lucht meer door je leidingen.

3. Laat je radiatoren ongeveer 15 minuten afkoelen. Het is belangrijk om ze te ontluchten als ze koud zijn om te voorkomen dat je je brandt aan hete waterspetters.

4. Verzamel ondertussen het materiaal dat je nodig hebt, zoals: 

  • een ontluchtingssleutel om het ontluchtingsventiel te openen (een platte schroevendraaier kan in sommige gevallen ook volstaan, afhankelijk van de configuratie van het ventiel);
  • een bak om het water op te vangen dat uit de radiator loopt;
  • een doek of handdoek om de vloer en muur te beschermen en eventuele waterspetters op te dweilen.

Het ontluchten zelf

Voordat we de verschillende stappen voor het ontluchten van een radiator doornemen, rijst de volgende vraag: in welke volgorde moet je de radiatoren ontluchten? Met andere woorden, welke radiator en/of welke verdieping moet eerst ontlucht worden? Lucht beweegt van beneden naar boven, dus je volgt dezelfde opwaartse beweging, te beginnen met de radiator die zich het dichtst bij de ketel bevindt. Je begint dus op de laagste verdieping en eindigt op de hoogste. 

Nu komen we bij de fase waarin we geïnteresseerd zijn, het ontluchten zelf: 

1. Lokaliseer het ontluchtingsventiel: het ziet eruit als een klein rond gaatje rondom een vierkant en bevindt zich meestal aan de bovenkant van de radiator, tegenover de kraan. 

2. Leg je doek of handdoek tegen de muur en op de vloer onder de radiator, aan de kant van de sifon, om ze te beschermen tegen opspattend water.

3. Houd je bakje met één hand onder de ontluchter, steek de ontluchtingssleutel (of schroevendraaier) in het ontluchtingsventiel en draai het langzaam naar links. Een kwart of halve draai is genoeg: je hoort de lucht meteen met een sissend geluid ontsnappen. Let op: draai de sifon niet verder open, anders kun je hem misschien niet helemaal sluiten.

4. Komt er water uit de sifon? Dit is een teken dat alle lucht uit je radiator is en dat hij goed is afgetapt. Je kan nu de sifon weer dichtdraaien door de sleutel naar rechts te draaien en zorg ervoor dat je hem niet te strak aandraait. Doe dit meteen om te voorkomen dat er te veel water uitloopt - het is niet de bedoeling dat je je verwarmingssysteem helemaal leeg laat lopen! 

5. Ga op dezelfde manier te werk om alle andere radiatoren te ontluchten.

Na de ontluchting

Bent je klaar? Dan kan je de verwarmingsketel weer inschakelen. Controleer de waterdruk in het verwarmingssysteem: die moet tussen de 1,5 en 2 bar zijn. Is hij te laag? Voeg dan water toe aan je verwarmingssysteem totdat je de vereiste druk hebt bereikt. 

Controleer na een uur of al je radiatoren goed en gelijkmatig verwarmen. Voer indien nodig een tweede ontluchting uit van de radiatoren die niet optimaal werken. 

La purge des radiateurs proprement dite

Avant de parcourir les différentes étapes à suivre pour purger un radiateur, une question se pose : dans quel ordre purger les radiateurs ? Autrement dit, quel radiateur et/ou quel étage purger en premier lieu ? L’air se déplaçant du bas vers le haut, vous suivrez le même mouvement ascendant en commençant par le radiateur situé le plus près de la chaudière. Vous commencerez du coup par l’étage le plus bas et terminerez par le plus haut. 

Entrons maintenant dans la phase qui nous intéresse, à savoir la purge proprement dite : 

  1. Repérez le purgeur : il ressemble à un petit trou rond entourant un carré, et se situe généralement sur la partie supérieure du radiateur, à l’opposé de la vanne/robinet. 
  2. Installez votre torchon ou serviette contre le mur et sur le sol sous le radiateur, côté purgeur, afin de les protéger des projections d’eau.
  3. En tenant d’une main votre récipient sous le purgeur, introduisez la clé de purge (ou le tournevis) dans le purgeur et tournez-la lentement vers la gauche. Un quart ou un demi-tour suffit : vous entendrez immédiatement l’air s’échapper en produisant un sifflement. Attention : n’ouvrez pas davantage le purgeur, sans quoi vous risqueriez de ne plus pouvoir le refermer complètement. 
  4. De l’eau s’écoule du purgeur ? C’est le signe que tout l’air présent dans votre radiateur est sorti et qu’il est bien purgé. Vous pouvez alors refermer le purgeur en tournant la clé vers la droite, sans trop le serrer. Faites-le sans tarder pour éviter un écoulement d’eau trop important – il ne s’agit pas de vider complétement votre système de chauffage de son eau ! 
  5. Procédez de la même façon pour purger vos autres radiateurs.

Après la purge

Vous avez terminé ? Vous pouvez à présent rallumer votre chaudière. Contrôlez la pression d’eau du système de chauffage : elle doit se situer entre 1,5 et 2 bars. Elle est trop faible ? Rajoutez de l’eau dans votre installation de chauffage jusqu’à atteindre la pression requise. 

Au bout d’une heure, vérifiez si tous vos radiateurs chauffent correctement et uniformément. Le cas échéant, procédez à une seconde purge du radiateur qui ne fonctionnerait pas de manière optimale. 

Een probleem? 

Werken je radiatoren nog steeds niet goed, zelfs na een tweede keer ontluchten? Dan kan je een lek of schade hebben aan een van de leidingen of het expansievat. Schakel zo snel mogelijk je verwarmingsinstallateur in om het probleem op te lossen zodat je weer kan genieten van het comfort van een goed verwarmde woning

Laat je gidsen!

Maak een afspraak voor persoonlijk advies

Onze experts staan aan je zijde om je te begeleiden bij je keuzes.

Maak een afspraak
Newsletter

Blijf op de hoogte

Nieuws, trends en promo's...

Abonneer je op onze maandelijkse newsletter

Schrijf je in