Verwarming: kiest u voor vloerverwarming of voor centrale verwarming | Facq
Facq

Verwarming: kiest u voor vloerverwarming of voor centrale verwarming 

Categorie: Verwarming

Bij het verwarmen van een woning of ruimte heb je de keuze tussen verschillende verwarmingssystemen. De laatste jaren zijn immers heel wat nieuwe verwarmingssystemen op de markt gekomen, waardoor je je misschien afvraagt welke van deze systemen het meest geschikt is voor de ruimte die je wil verwarmen.

Eén van die nieuwe verwarmingssystemen die de laatste jaren fel opgang maakt is vloerverwarming. Bij vloerverwarming zullen buizen in of op de dekvloer zorgen voor de verwarming van een woning of ruimte. Bij vloerverwarming heb je bovendien de keuze tussen een hydraulisch systeem, waarbij gebruik gemaakt wordt van warm water, en een elektrisch systeem.

 

Voordelen van vloerverwarming

Waarom kiezen veel mensen voor een systeem van vloerverwarming? Doordat je de buizen in de vloer wegstopt, zal je meer plaats hebben in de muren. Je kan de muren dus voor 100% benutten. Een ander voordeel is dat vloerverwarming minder hoge temperaturen vereist. Indien je de vloer even hard opwarmt als de centrale verwarming, zal deze te heet zijn op erop te lopen. Om medische redenen is het aan te raden om de temperatuur van de vloerverwarming niet boven 29° Celsius te laten uitstijgen. Vloerverwarming is om die reden perfect op te warmen met warmtebronnen die minder hoge temperaturen bereikt, zoals de warmtepomp.

Een ander groot voordeel van vloerverwarming is dat het nagenoeg geen onderhoud vereist. De buizen zitten weggestopt in de grond, waardoor je geen stof laat circuleren in de ruimte. Doordat de buizen in de grond zijn weggestopt oogt de ruimte ook esthetisch veel mooier.

Nadelen van vloerverwarming

Ondanks de vele voordelen van vloerverwarming heeft het ook enkele nadelen. Vloerverwarming schiet als verwarmingsbron soms te kort om als enige verwarming te dienen. Doordat de temperaturen nooit boven de 29° Celsius kunnen uitstijgen zal vloerverwarming niet voldoende zijn om de hele woning te kunnen opwarmen, zeker niet in de koude wintermaanden.

Een ander nadeel van vloerverwarming is dat het een inerte verwarmingsbron is. Dat wil zeggen dat vloerverwarming veel tijd nodig heeft om op te warmen. Daardoor kan het lang duren vooraleer de kamer helemaal is opgewarmd. Omgekeerd zal het ook in de zomer meer tijd nodig hebben om af te koelen.

Dat het buizensysteem zit weggestopt onder de grond biedt heel wat voordelen, maar daarnaast is er natuurlijk ook een groot nadeel aan verbonden. In geval van problemen met het buizensysteem, zoals bijvoorbeeld een lekkage, is het openbreken van de vloer de enige manier om het probleem te verhelpen. Dit kan de kostprijs snel doen oplopen.

Kostprijs van vloerverwarming

Dit brengt ons meteen bij de financiële kant van de zaak. Wat is de kostprijs van vloerverwarming? We hadden het al over de lagere temperaturen bij vloerverwarming. Doordat deze verwarmingsbron minder hard moet opwarmen, zal vloerverwarming minder duur zijn in verbruik dan centrale verwarming. Wat de plaatsing betreft, is vloerverwarming wel een prijzig systeem. Alle buisjes moeten immers nauwgezet in de grond geplaatst worden. Niet alleen kruipt hier veel manuren in, je moet er ook je vloer voor openbreken. Dit kan de totale plaatsingskosten de hoogte injagen.

De keuze tussen vloerverwarming en centrale verwarming is dus vooral een oefening in afweging. De voordelen en nadelen van vloerverwarming ten opzichte van centrale verwarming zullen tegen elkaar uitgespeeld moeten worden. Grofweg kan je stellen dat de beleving van vloerverwarming aangenamer is van zodra het systeem operationeel is. Maar wat de installatie betreft is vloerverwarming veel lastiger en vooral veel duurder. De beslissing over vloerverwarming of centrale verwarming zal dus vooral afhangen van waar je prioriteiten liggen.