Je badkamer inrichten met respect voor het milieu | Facq
Facq

Je badkamer inrichten met respect voor het milieu 

Categorie: Badkamer

Sinds de industriële revolutie is ons klimaat en onze omgeving sterk veranderd. Dankzij de technologische ontwikkeling wordt ons dagelijks leven er alleen maar gemakkelijker op. Maar ze heeft ook een aantal negatieve effecten op het milieu. Heel lang is er (te) weinig aandacht aan besteed of werd er meewarig over gedaan, maar vandaag heeft de milieuproblematiek een centrale plaats in de samenleving ingenomen.

Badkamers volgen groene trend

Een duurzame levensstijl komt in de eerste plaats naar op het aannemen van een aantal goede gewoonten. De doelstelling is om onze planeet in goede staat aan de volgende generaties door te geven. Het gebruik van materialen speelt een cruciale rol binnen het concept ‘duurzaamheid’. Ook de hedendaagse badkamer inrichting volgt de ‘groene’ trend. Ben je van plan om je badkamer onder handen te nemen ? Hier volgen enkele tips om het ecologische aspect in je project te verwerken…  

Badkamer inrichten met eco-producten

Net zoals bij andere werkzaamheden heeft het ontwerpen, installeren en inrichten van een badkamer een zekere impact op het milieu. Om onze ecologische voetafdruk zo veel mogelijk te beperken, is het belangrijk om je badkamerproject zo ecologisch mogelijk aan te pakken.

Consequent kiezen

De eco-constructie, eco-renovatie en eco-inrichting van je badkamer is een persoonlijke keuze waarover je vooraf goed moet nadenken. Je doet er goed aan om voldoende informatie in te winnen en consequent te zijn in je keuzes. Uiteraard wil je een zo comfortabel mogelijke badkamer verkrijgen. Maar het is ook de bedoeling om milieuvriendelijk te werk te gaan en zo de planeet in goede staat aan de toekomstige generaties over te laten.

Het groene gedachtegoed doorheen het hele bouwproces

Er komt heel wat kijken bij de inrichting van een badkamer. Zowel bouwen, renoveren als inrichten kosten veel tijd en energie. Bij alle stappen van het traject, vanaf het prille begin tot en met de keuze van de producten, moet je het ecologische aspect in gedachten houden.

Enkele ‘groene’ tips om je badkamer in te richten

  • Eerst en vooral moet je je gezond verstand gebruiken en proberen om de ecologische impact van je project proberen in te schatten.
  • Win daarna informatie in bij professionals en leveranciers zodat je zo veel mogelijk te weten komt over de materialen en de installaties.
  • Kies materialen met een energiezuinig en niet vervuilend productieproces. Duurzame producten worden per definitie gemakkelijk gerecycleerd.
  • Focus op het besparen van water. Kies daarom een douche in plaats van een bad en controleer of je sanitaire installaties in goede staat zijn. Opteer voor een toilet dat weinig water verbruikt en installeer thermostatische kranen.
  • Laat zo veel mogelijk natuurlijk licht in je woning binnen. Je kan bijvoorbeeld een grote spiegel of een reeks kleinere spiegels installeren zodat het daglicht wordt gereflecteerd.
  • Gebruik energiebesparende lampen en dim de lichten om je energievebruik zo veel mogelijk te besperken.
  • Maak ten slotte gebruik van hernieuwbare energie en doe een beroep op technieken die je energieverbruik zo veel mogelijk onder controle houden.