Dit is waarom duurzame energie nóg aan belang zal winnen | Facq
Facq

Dit is waarom duurzame energie nóg aan belang zal winnen 

Categorie: Inspiratie
duurzame energie

Groen, ecologisch, duurzaam ... Zeker als het op de verwarming van onze woning aankomt, heeft iedereen de mond vol van duurzame energie. Logisch, want we willen de natuurlijke energiereserves van onze planeet niet volledig uitputten door enkel gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Duurzame energie is nu al bijzonder belangrijk, maar zal in de toekomst nog aan betekenis winnen.

Duurzame energie: wat is dat precies?

Volgens de definitie op Wikipedia is duurzame energie een vorm van energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld door het gebruik.

Er is een nuanceverschil tussen duurzame energie en hernieuwbare energie. Dat laatste is energie die afkomstig is van een bron die voor praktisch onbeperkte tijd gebruikt kan worden, maar waarbij de impact op het milieu niet altijd beperkt blijft. Wereldwijd werd in 2013 ongeveer negentien procent van alle energie duurzaam geproduceerd.

Voorbeelden van duurzame energiebronnen zijn:

  • Zonne-energie
  • Biobrandstoffen
  • Aardwarmte
  • Windenergie
  • Waterkrachtenergie
  • ...

België en Europa zien het belang van duurzame energie

De Europese Unie zet sterk in op duurzame energie. In de afgelopen jaren is er dan ook heel wat wetgevend werk gebeurd om de productie en het gebruik ervan te bevorderen. Momenteel werken er in Europa al ongeveer 1,2 miljoen mensen in de sector van de hernieuwbare energie.

Ook in België zit duurzame energie in de lift. Ons land heeft zich geëngageerd om tegen 2020 dertien procent van alle energie uit hernieuwbare bronnen te halen. Volgens een studie van het VITO, het Federaal Planbureau en het studiebureau ICEDD zou het mogelijk zijn om tegen 2050 naar honderd procent hernieuwbare energie te gaan.

Kies nu al voor duurzame verwarming

Als je bouwt of renoveert, is het belangrijk om nu al in de toekomst te investeren. Door te kiezen voor een duurzame oplossing voor je verwarming doe je niet alleen het milieu een plezier, maar ook je portemonnee. In een ‘groen huis’ ontmoeten economie en ecologie elkaar. Heb je vragen over duurzame energie en duurzaam verwarmen? Maak gerust een afspraak om onze showroom te bezoeken of download onze catalogi. Je komt dan alles te weten over ecologisch verantwoorde verwarmingsketels, zonneboilers en andere duurzame systemen.